PRO VAŠI INSPIRACI, DEKORACE A TVOŘENÍ!

Ochrana osobních údajů.

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

25. května 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobní údaje.

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČO a popř. DIČ (pokud jste plátcem DPH). 

Údaje o Vaší a naší činnosti.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji. Získáváme je v rámci oprávněného zájmu vyplývajícího z právní povinnosti našeho smluvního vztahu.

Doba zpracování těchto údajů je po dobu vyřizování objednávky plus dobu minimálně 10 let, neboť tak nám to přikazuje daňový zákon. 

V našem e-shopu veškeré objednávky, fakturaci a komunikaci s vámi vyřizuje pouze majitelka firmy, nikdo jiný se o záležitosti firmy nestará.

 Náš e-shop nerozesílá žádný newsletter, novinky, vaše adresy nejsou používány k žádným marketingovým účelům. 

 

Shrnutí.

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému jsme je neposkytli a neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby, v našem případě ČP nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi ( jméno, adresu, popř. telefon), potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb, informaci o stavu objednávky, popř. sdělení o náhradním zboží. Máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli. Pokud však vaše osobní údaje nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů.

 

Váš souhlas.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

designed by Panavis & Panadela | contents ©2019 AZdekor - dekorace | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart